Op deze pagina wordt er een wekelijks overzicht bijgehouden voor de bouw van het nieuwe distributie centrum in Haps waar Verbruggen Food Group zich vanaf begin 2021 zal gaan vestigen.


Week 50

Op de begane grond zijn we deze week bezig geweest met het betegelen van de wanden in de sanitaire ruimtes. Op verdieping zijn ze gestart met het maken van het raster voor de plafondplaten.

In hal A is vandaag gestart met de het afmonteren van de deuren, en zijn deze kantoren schoongemaakt. Door de weersomstandigheden is het rondom het pand lastig om vaart te maken met het straatwerk. Het grondwerk ligt voor een groot gedeelte klaar, maar verdwijnt onder een laag met regenwater.

Ook de verlichting aan de buitengevel wordt gemonteerd, waarbij de straatverlichting rondom het pand al brand.

Week 48

Deze week zijn we in kantoor C bezig geweest met het betegelen van de wanden in de sanitaire ruimtes. Er is verder gewerkt aan de koven in de gangzone, en een begin gemaakt met de afwerking van de wanden.

Ter plaatse van kantoor B zijn de sanitaire ruimtes voorzien van een kitafwerking, zijn de tegel ter plaatse van keuken geplakt en zijn de vloeren voorzien van tapijttegels.

In de koelcellen zijn de unit opgehangen en de laatste 3 iso dockdeuren geplaatst. Volgende week zal de condensor op het dakframe geplaatst worden.

Buitenom het pand wordt er aan de voorkant het laatste straatwerk afgemaakt en zijn ze aan de voorzijde gestart met het ontgraven van het puinpakket, waarop de keten hebben gestaan. Vanaf volgende week, wordt de zijkant van het pand in gestraat.

Week 47

Het Terrein op Laarakker begint vorm te krijgen. Rondom het terrein worden de eerste hekken geplaatst als afscheiding van het terrein. Dit gebeurd middels een gaashekwerk, uitgevoerd in het zwart. Langs de bosrand wordt de natte grond omgespit, om ook deze zijde van het pand mooi aan te laten sluiten.

Aan de voorzijde ter plaatse van hal A, zijn een groot gedeelte van de parkeerplaatsen in gestraat, en is de rotonde aangebracht. Aan de snelwegzijde ter plaatse van hal B is een start gemaakt met het laatste straatwerk voor de laadkuilen langs.

Aan de gevel wordt de laatste hand gelegd met het plaatsen van de composiet onderdelen, welke een mooi effect laten zien ter plaatse van de kantoren.

Inpandig wordt er ook hard gewerkt met het aanleggen van de sprinklerbuizen in hal B, welke nu voor 80% gereed zijn. De kantoorruimtes in hal A, zijn op de vloerbedekking na gereed. De tegels zijn gelegd, trappen geplaatst en de wanden zijn gesausd. In hal B wordt nog hard gewerkt aan de kantoorruimte, waar boven het plafond de meeste onderdelen zijn geplaatst, worden de wanden geschuurd en zijn de eerste tegels geplakt. Ook is de koelcel achterin de hal geplaatst, waar vanaf nu de koelunits gemonteerd kunnen worden.

Volgende week maandag worden de sprinklers in hal A gevuld met lucht, om de waterdichting te testen. Vervolgens zullen deze gevuld worden met water.

Week 42 – 43

In de drie kantoren is de afbouw in volle gang. De meeste binnenwanden en binnendeur kozijnen zijn gebouwd en de schilder is al druk bezig met het gehangen. Het plaatsen van de binnendeuren en het sausen van de wanden gebeurd vlak voor de oplevering ivm de kans op beschadigingen. De plafonneur heeft op veel plaatsen de plafonds hangen en daar waar ze hangen zijn ze inmiddels ook voorzien van de installaties zoals luchtbehandeling, verlichting, sprinkler-koppen etc. Op de vloeren zijn tegen de wanden de kabelgoten gemonteerd en voorzien van de benodigde kabels voor data, elektriciteit etc.

Op één van de drie foto’s is te zien dat een start gemaakt is met de zogenaamde hangende wanden. Onder deze wanden worden later de wanden van firma Lensvelt gemonteerd. Deze wanden (glaswanden, keukens, audio etc) zijn maatwerk en worden later ónder de hangende wanden aangebracht.

Week 40 – 41

Alle betonvloeren zijn inmiddels gestort en de afbouw in de kantoren is in volle gang. Komende week gaan we daar iets verder op in met wat foto’s van de binnenafbouw.

De afwerking van de buitengevels is gestart: de witte band die het karakter van het gebouw versterkt en er voor zorgt dat er een mooi 3D spel is tussen gevel en de raamkozijnen. Zie de foto.

Ook de terreinafwerking is ondanks de vele regenval in de laatste twee weken flink opgeschoten. Aan de snelwegzijde is boven het krattenveld (opslagbuffer voor regenwater wat van het dak komt) de bestrating van de parkeerplaatsen zo goed als gereed. Zie foto.

Op deze foto is ook te zien dat de trafo inmiddels ook zijn plaat gevonden heeft. We verwachten één deze dagen de stroom hierop aan te kunnen sluiten

Week 39

Het weer veranderd, tempo blijft gelijk….

Ondanks de verandering van het seizoen gaan we onverminderd verder met de bouw van dit grote Distributie centrum. De sprinkler tank is inmiddels gemonteerd, zie foto.

Alle gevels zijn inmiddels voorzien van kozijnen en beglazing. Ook aan de snelwegzijde, hal 2, worden nu de rekwerken gemonteerd van de ‘’banden’’ die uit de gevel steken. Zie foto.

Verder zijn we in de kantoren begonnen met het aanbrengen van de plafonds. Komende week zal de schilder en de tegelzetter ook starten.

Het storten van de betonvloeren is zo goed als gereed. Komende week wordt de voorlaatste vloer onder de verdieping gestort en de week erna de laatste. Daar zit 1 week tussen omdat we extra voorbereidingen moeten treffen voor het maken van een koelcel die we sinds vorige week in opdracht hebben.

Week 38

Dakbedekking

De dakbedekking is nu gereed, het dak is volledig waterdicht. Rondom het gebouw zijn we volop aan het bestraten en de eerste 3 water kwadranten voor het uit het grondwater onttrekken van bluswater zijn gemaakt.

De sprinkler-water tank wordt op dit moment gebouwd, terwijl in de twee hallen de installatie van het sprinklerbuizen netwerk gestaag vordert. In de drie kantoren is de afbouw ook in volle gang. De ene na de andere ruimte wordt gerealiseerd en de installaties zoals sprinkler, luchtbehandeling, water, voorbereiding voor toiletruimtes, bekabeling voor de elektra installatie etc  wordt tegelijkertijd gemaakt. Over enkele weken zal de schilder starten met het afweken van de ruimtes.

Week 37

Hal 1

Alle betonvloeren in Hal 1 zijn nu gestort. In de kantoren A en B worden de ‘’Metal-stud’’  binnenwanden geplaatst. Dit gebeurt in verschillende stappen: eerst wordt het blik gemonteerd, dan kozijnen geplaatst, dan aan één zijde gipsplaten, vervolgens de installaties in de wanden en uiteindelijk wordt het geheel gesloten waarna de wanden worden afgewerkt met gipsmateriaal. Dit is een proces wat enkele weken duurt waarna de wanden gereed zijn voor verdere afwerking: de schilder etc. In kantoor A is de begane grondvloer geïsoleerd. Hierop wordt maandag week 38 de zandcement vloer gestort.

Hal 2

Hier loopt het betonstorten en afwerken van de gegane grond betonvloeren gestaag verder. Over een kleine 3 weken zijn in deze hal dan ook alle betonvloeren gestort. Tegelijkertijd hobbelt de sprinklerinstallatie, de hal-verlichting en de W-installateur hier achteraan. De dakdekker heeft eind deze week het dakvlak volledig dichtgemaakt en zal de komende week alle dakranden en dak doorvoeren maken.

Buiten terrein

De sprinklerruimte waar deze week de sprinklerpomp in geplaatst is, staan buiten de hal.  Naast de ruimte waar de sprinklerpomp staat, is destijds het betonfundament gestort waarop de sprinklertank geplaatst wordt. Dit zal komende week. De sprinkler tank is te groot om in zijn geheel vervoerd te worden en zal vanaf maandag week 38 worden opgebouwd.

Na een periode van voorbereiding is deze week het straatwerk rondom de hal ook gestart. Ook deze bewerkingen gebeuren gefaseerd, zodat alle partijen de ruimte hebben om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren

Week 36

Hal 1

Deze week zijn de laatste grote vloervelden van hal 1 gestort, en zal begin volgende week het laatste gedeelte onder de mezzanine afgemaakt worden. Ter plaatse van de docklevellers zijn de eerste 14 overheaddeuren geplaatst en afgesteld.

Aan de buitengevel worden de frames verder gemonteerd rondom de vliesgevels en is men aan de andere zijde van hal 1 bezig met het monteren van de vliesgevels. Ook rondom het pand wordt er hard gewerkt zodat de stratenmakers volgende week van start kunnen met het leggen van de straatstenen.

Hal 2

In hal 2 zijn de vlechters druk geweest met het leggen van de wapening, en heeft de grondwerker ervoor gezorgd dat de hal op de juiste hoogte is afgewerkt.

De laatste gevel aan de zijkant van het pand is deze week ook volledig dichtgezet met betonsandwich en geïsoleerde sandwichpanelen, waarbij ook hal 2 vorm begint te krijgen. De laatste trappen naar de verdiepingsvloer en het dak zijn gemonteerd, waarbij de staalconstructie nu gereed is. Op de verdiepingsvloer worden de wanden en kozijnen geplaatst en zijn de betonwanden van het trappenhuis gestuct.  

Volgende week zal er weer gestart worden met het aanleggen van de verlichting; pluvia’s en worden er weer vloeren gestort.

Week 35

Hal 1

Deze week zijn we dagelijks in hal 1 bezig geweest met het storten van de super vlakke vloeren. Deze vloeren worden gevormd met een grote machine, waarop een rol is gemonteerd, welke het beton op de juiste hoogte afwerkt. Elke avond wordt hieraan doorgewerkt om deze vloer dicht te schuren en vervolgens glad af te werken middels een vlindermachine. Op de verdiepingsvloer zijn de installateurs druk met het aanleggen van het riool en elektra in en rondom de kantoren. Ook op de begane grond worden de vloeren ter plaatse van de kantoren gemaakt middels een cementdekvloer. De achterconstructie voor de gevelstroken geven al een beeld van hoe het pand er straks uit komt te zien.

Hal 2

In hal 2 zijn we deze week druk bezig geweest met het dicht leggen van het laatste stuk dak. Langs de gevels zijn de staalmonteurs bezig geweest met het plaatsen van betonwanden. Vervolgens worden direct hierna de sandwichwanden op deze betonwanden gemonteerd, waarmee de voorgevel dicht is gemaakt. Inpandig worden tussen de dakplaten de sprinkler buizen gemonteerd, en zijn de wanden voor het kantoor geplaatst. Ook de puien op de begane grond zijn geplaatst en gevuld met panelen en glas. Rondom wordt het laatste riool en elektra ingegraven, waarna het puingranulaat als baan zal dienen voor het straatwerk.

Week 34 | De vakantie zit erop en dat is te merken….

Na 3 rustige weken, zijn we deze week volop aan de slag gegaan met veel verschillende facetten. Ten eerste zijn we gestart met de afbouwwerkzaamheden op de verdiepingsvloeren, waar de wanden en kozijnen de ruimten vorm geven.

Hal 1

In hal 1 zijn deze week laatste werkzaamheden voor de vloer afgemaakt en hebben we vrijdag de eerste stortstroken gestort. Deze stortstroken dienen als rijbaan voor de grote screed machine (mechanische rol), welke de vloeren op de juiste hoogte brengt. Ook zijn de installateurs gestart met het aanleggen van de lichtlijnen, waardoor de schilders het staal goed kunnen bijwerken.
Afgelopen vrijdag zijn op de verdiepingsvloer, de grote ruiten in de vliesgevel geplaatst, waardoor de kantoren wind en waterdicht zijn.

Hal 2

In hal 2 zijn de grondwerkers weer van start gegaan met het egaliseren van het puinpakket. Hierop worden straks de netten geplaatst, om vervolgens de vloeren te storten. Op het gedeelte welke voor de vakantie al gestort is, zijn de monteurs bezig met het aanleggen van het sprinklernet aan het dak. Ook op het dak wordt er verder gewerkt met het leggen van isolatie en dakbedekking. De laatste dakplaten worden eind deze week en begin volgende week op de staalconstructie gemonteerd, waarmee deze fase ook afgesloten is. Langs de A73 zijn vrijdag nog kanaalplaten geplaatst op de verdiepingsvloer, de laatste vloeren zullen aankomende woensdag geplaatst worden ter plekke van het noodtrappenhuis. Rondom het pand wordt nog volop gewerkt aan het riool, om te zorgen dat over 2 weken de stratenmaker van start kan gaan. Als laatste zijn ook de wanden en het dak van de sprinklerkamer opgebouwd, waar later de pomp in komt te staan.

Week 33 | Vakantie tijd is bijna voorbij

Deze week zijn de dakdekker, de staalbouwer en de sprinklerinstallatie mannen weer begonnen. Weliswaar nog niet op volle sterkte, maar een mooi begin op wat komende week weer gaat gebeuren. Dan is iedereen weer terug van vakantie en gaan we weer volop verder met het storten van vloeren, gevels bouwen, daken dichtleggen etc. Vanaf maandag week 34 start ook de afbouw van de kantoren.

Week 32 | Wat te doen bij Hittegolf …..

Je zou denken: naar het water gaan! Maar niet iedereen heeft vakantie. Deze week was het wel erg rustig, maar tóch hebben een aantal mensen doorgewerkt

Hal 1

Hier is de aluminium gevel ter hoogte van kantoor B op de 1e verdieping afgesteld en is begonnen met het plaatsen van het glas.

Hal 2

Hier is de aluminium gevel ter hoogte van kantoor C afgesteld en is al het glas geplaatst. Zie foto. Verder is deze week het overtollige grond van het terrein afgevoerd én is verder gegaan met het ontgraven van de ontwatering-wadi’s.

Week 31 | Vakantie tijd

Hal 1:

Het is rustig op de bouw. De meeste vaklieden genieten van hun welverdiende vakantie, waar een enkele bikkel nog doorwerkt. Deze week is er nog gewerkt door de vlechters. Zij hebben hal 1 voorbereid op het storten van het restant van de vloeren gelijk na de vakantie. Verder wordt er nog doorgewerkt aan de metalen gevelbekleding en worden er nog glas-puien geplaatst. Zie de drie foto’s

Hal 2:

Hier is deze week niet veel gebeurd, met uitzondering van het plaatsen van glas-puien. Verder wordt er wel gewerkt door de grondwerkers. Zij graven de wadi’s welke later dienst doen als water afvoer van het overtollige hemelwater.

Komende week zal ook nog rustig zijn/ Het wordt mooi weer, dus zowel thuis als degene die nog werken: geniet van het mooie weer.

Week 30 | Bijna vakantie…

Hal 1:

Er wordt flink doorgewerkt aan de sprinklerinstallatie, een kleine 5 vakken (van de 11) zijn reeds voorzien van buizen, zijn door gekoppeld en de sprinklerkoppen zijn gemonteerd. Er worden voor de vakantie geen vloeren meer gestort. Wel zal de vlechter verder gaan met het aanbrengen van het betonijzer. Dit kan omdat de rest van de hal al geprofileerd is (vlak en op hoogte).

Hal 2:

Hier zijn deze week 3 van de 11 begane grond vloervelden gestort. Tevens is de helft van de 1e verdieping (kantoren) voorzien van de beton-druklaag. Ook is de montage van de aluminium gevel puien gestart. Ter hoogte van de laadkuil aan de kantoorzijde staan alle puien op de 1e verdieping er in, maar moeten nog wel afgesteld worden, waarna het glas gemonteerd kan worden. De staalconstructie is 99% gereed.

In de komende drie weken, week 31, 32 en 33, zijn veel partijen op vakantie. Er zal door een enkele partij nog worden doorgewerkt, maar dat zal in de komende drie weken in de updates te zien zijn.

VDR Bouwgroep wenst iedereen die vakantie heeft of dit binnenkort krijgt een prettige vakantie periode toe.

Week 29

Hal 1:

De staalconstructie is gereed en de dakdekker maakt de laatste strook in de komende week af en dan is het dak 100% waterdicht. Zie foto.
Intussen wordt in de hal hard verder gewerkt aan het profileren van de vloerbanen zodat over enkele weken het restant van de begane grondvloeren gestort kunnen worden. Het reeds gestorte deel van de vloeren is voldoende uitgehard, waardoor het aanbrengen van de sprinklerinstallatie is gestart.
Buitenom worden de laatste geïsoleerde gevelpanelen gemonteerd en worden de prefab beton wanden van de pompkamer gemonteerd. Zie foto.

Hal 2:

De staalconstructie vordert gestaag. Ter plaatse van de eerste verdieping aan de voorzijde van de hal zijn weer een aantal vrachten kanaalplaten gelegd en zijn de sleuven met beton gevuld. De vlechter heeft de eerste grote velden gereed gemaakt om beton te storten. In de komende week zullen 3 complete vloervelden gestort worden. De staalconstructie is nu ca 70% gereed.

Week 28 | En door……

Ook in Hal 2 is aanvang gemaakt voor het storten van betonvloeren. Nog voor de bouwvak vakantie zullen hier 3 ‘’velden’’ gestort worden. Tevens is op de foto te zien hoe de gevels vorderen en de contouren van het kantoor zichtbaar geworden zijn.

Ook de staalconstructie achterin de hal vordert gestaag. Tot aan de vakantie zal de staalconstructie op drie velden na gereed zijn. Vanwege de ‘’trein’’. Die loopt, volgen na de staalconstructie ook de stalen dakplaten en de dakbedekking op de voet. In hal 2 is ca 40 % van de dakbedekking gereed en kunnen we het hemelwater in dat gebied al buiten het gebouw houden.

Week 27 | Na een zeer warme week is er deze week veel regen gevallen. Gelukkig hebben we op een groot deel van Hal 1 al dakbedekking liggen, dus het storten van vloeren kon door gaan.

Hal 1:

– De helft van de betonvloeren is gestort.
– De staalconstructie is begin volgende week gereed, de dakplaten en de dakbedekking volgen op de voet.
– Buiten in het terrein is gestart met het plaatsen van de betonnen opsluitbanden voor het straatwerk

Hal 2:

– Het profileren tbv de betonvloeren is gestart
– De levelers in de laadkuilen zijn geplaatst
– Staalconstructie staat er bijna voor de helft bij
– De dakdekker is begonnen met het aanbrengen van de isolatie en dakbedekking

Week 26 | Wat een hitte…. 32 graden buiten temperatuur, maar ondanks dat houden we het hoofd koel, zijn de mannen buiten gemotiveerd en hebben we deze week weer veel bereikt.

Hal 1:

– De eerste aluminium puien en beglazing is geplaatst
– De eerste vloeren zijn gestort en doormiddel van de grote rol en de ‘’vlindermachines’’ supervlak afgewerkt. Supervlak betekend dat de vloer ook echt supervlak is, de hoogste vlakheidsgraad die haalbaar is in de betonwereld. Zie de foto’s

Hal 2:

– Hier is al een flink stuk kanaalplaten tpv de eerste verdiepingsvloer gelegd.
– Het eerste deel staalplaat dak is gelegd en de dakdekker heeft zijn materiaal naar boven gehesen en zal het eerste gedeelte van het dak volgende week reeds waterdicht zijn.

Week 25/ 26 | Start vliesgevels en aluminium kozijnen.  Start vloer storts hal 1.  Start gevel beplating hal 2

Week 24 | Start dak, storten laadkuil 3

Week 23 | Start gevels

Week 22 | Start kanaal platen vanaf kantoor B, start dakplaten Hal 1, montage levelers laadkuil 1 en 2, start Xella wanden tussen hal 1 en 2

Week 21 | Storten bg kantoor C, n Prefab beton kantoor B, start grondwerk laadkuil 4

Week 20 | Storten vloer laadkuil 2, fundering laadkuil 3,

Week 19 | Start montage staalconstructie, fundatie gestortkantoor C

Week 18 | Diverse fundering, bg. Grondvloer kantoor, betonwerk laadkuil 2 , aanvang staalconstructie (voorbereidingen)

Week 17 | Start laadkuil 2, storten diverse poeren en grondverbetering hal 1, hwa aanleggen onder de hal vloer en Coen jarig

Week 16 | Storten fundatie kantoor A, diverse poeren hal, wanden laadkuil 1

Week 15 | Laadkuil vloer gestort

Vanaf week 14 | Grondverbetering en storten fundatiebalken hal

Week 14 | Dockvloer en wand gestort

Week 13 |Start betonwerk laaddock 1

Week 12 | Waterballet

De start van het werk ging gepaard met veel water. Met veel regenwater en hoge grondwaterstanden was het renteverhoging tegen de elementen. Pas nadat we de bronbemaling mochten aanzetten zijn we kunnen starten met het eerste betonwerker. Gelukkig kregen we ook versterking van de weergoden: het werd droog en daarmee begon “het veld” ook langzaam bewerkbaar te worden.